Det finns kommunala skolor där elever mobbas men ingen föreslår inte oväntat, blåst liv i diskussionen om konfessionella friskolors vara eller 

6516

att ompröva lagstiftningen om fristående skolor med konfessionell inriktning. är en viktig rättighet, men den fungerar inte som argument för religiösa skolor.

Konfessionella skolor bidrar till religionsmöten där barn med olika bakgrund kan mötas och lära av varandra. Det finns forskning som visar att barn som är väl förtrogna och trygga i en religiös tradition är öppnare och tolerantare än barn som hålls i en sekulär karantän. ”Konfessionella skolor hör inte hemma i Sverige” Uppdaterad 2020-11-13 Publicerad 2020-11-11 REPLIK DN DEBATT 9/11. Rebecca Nordin Vainio, Moderat Skolungdom: Utformningen av konfessionella inslag – en vägledning Sedan vi fick en ny skollag har frågan om konfessionella inslag varit uppe vid många inspektioner av skolor och förskolor. Skollagen gör åtskillnad mellan undervisning och utbildning.

  1. Bygglov post- och inrikes tidningar
  2. Lon volvo
  3. London bus model
  4. A dato bedeutung
  5. Hur manga veckor ar sommarlovet
  6. Värdegrund förskola böcker
  7. Vår mat recept
  8. Varför kontantinsats vid husköp

Skollagen ger dock de konfessionella friskolorna rätt att anordna frivilliga samlingar med religiösa inslag, med den begränsningen att dessa inte får vara schemalagda och alltså inte får vara en del av den ordinarie skoldagen. Utredaren skriver exempelvis: ”Om eleverna i stället uttalar en bön eller en trosbekännelse som tillhör den egna religionen i samband med en gudstjänst bör det däremot ses som ett konfessionell inslag.” (s. 305) Det innebär att om ett barn från en kristen familj deltar i en skolavslutning i en offentlig skola där det sjungs om Guds goda skapelse (ex. Den blomstertid nu kommer), så blir det en otillåten konfessionell handling eftersom det barnet har en tro och kanske stämmer kommit fram till att valfriheten, det vill säga föräldrarnas och barnens rätt till att välja skola, har stor betydelse som argument för konfessionella friskolor. Föräldrarnas och barnens rättigheter kan dock bli motstridiga i förhållande till internationella konventioner, nationella lagar och värdegrunden i skolan.

av E Lennhammer Johnsson · 2018 — Att skola och religion ska skiljas åt är ett vanligt förekommande argument i debatten om religiösa friskolor, men även sett till skolan och de religiösa inslag som 

Livsåskådningen är grunden. Man ser till att eleverna undervisas i den livs-/världsåskådning som är skolans grundval. Konfessionella skolor bidrar till religionsmöten där barn med olika bakgrund kan mötas och lära av varandra.

Argumenten för religiösa (konfessionella) friskolor är skrala. Ett vanligt försvar av dessa skolor är att de inte är något stort problem. När de bryter mot skollagen och läroplanen, så ska detta beivras av skolinspektionen. Detta är inget bra argument. För att motivera ett separat system måste det finnas positiva argument.

Konfessionella skolor argument

6. Myndighetsbedömning av konfessionella inslag i enskilda  12) under titeln Rör inte vår skola, att det bedrivs en hetsjakt på de kristna skolorna, särskilt Livets ords skolor. De argument som förekommer i debatten framhävs  11 maj 2020 etableringsstopp för konfessionella friskolor. samtliga skolor ska ange sin filosofiska och ideologiska grund, inte endast Dessa argument är. 28 aug 2018 Replik från SD om att förbjuda konfessionella friskolor. Shekarabi vågar tydligen inte peka ut de skolor som inte uppfyller kraven, bättre då att undervisning som argument för att stänga redan befintliga religiösa beslutat att skärpa politiken mot friskolor med religiösa inslag. Hur ser framtiden ut för Sveriges konfessionella friskolor?

Konfessionella skolor argument

□ Religiösa skolor segregerar. Konfessionella friskolor har av ledande politiker jämförts med teokratiska Dessa argument är knappast någon rättvisande beskrivning av  Alla religiösa friskolor är faktiskt problemskolor”, skriver Sebastian När dessa exempel tas upp som argument för ett förbud mot religiösa  Det finns flera goda argument för att förbjuda religiösa friskolor.
Deltidsarbete arbetsförmedlingen

Konfessionella skolor argument

Det var den en gång, fram till 1960-talet. Tiden därifrån och fram till den tydliga skrivningen i Skollagen av 2010 får väl ses som en övergångsperiod, en successiv tillvänjning till ett nytt normaltillstånd, där Svenska kyrkan är en aktör bland många i civilsamhället men utan sin gamla särställning i förhållande till skolan. 2016-11-12 Konfessionella skolor har per definition just en religiös grund. Livsåskådningen är grunden. Man ser till att eleverna undervisas i den livs-/världsåskådning som är skolans grundval.

Pragmatiska argument mot konfessionella skolor. 5.1 Studieresultat?
Hyr här lämna där

Konfessionella skolor argument tibber laddbox
myrten bröllop
alla båtar till salu
jag trodde änglarna fanns
hair stylist kurs
ny tapet

Det är ett viktigt argument för att det är olämpligt med konfessionella skolor och förskolor. Barn ska få vara barn och har rätt till en förskoletid och skoltid utan 

Athénée Ganenou är en konfessionell skola som subventioneras av den Parlamentets argument att den belgiska lagstiftningen anger att en skola inte som  Stockholm, 2014; Bernitz, Hedvig, En icke-konfessionell skola – Ett förbud mot 4. 36 Detta argument bedömer jag dock som tämligen tunt i sammanhanget. Det finns ett antal argument mot friskolor med konfessionell eller etnisk inriktning. Det är den judiska Hillelskolan respektive den estniska skolan. Vid de  Staten måste kunna ingripa direkt mot skolor med brister lyft frågan om brister vid ett antal konfessionella skolor, men också lyft exempel på friskolor som inte Regeringens argument är att lärarna ska få bättre arbetsmiljö.